domingo, 1 de mayo de 2011

COÑECEMENTO DO MEDIO. A POBOACION DE ESPAÑA E DE GALICIA (Actividades de repaso)

 Copia estas actividades no teu procesador  de textos e realízaas a modo de repaso do tema 11.

1.- A poboación española pasou dos vinte millóns de habitantes de principio do século XX ós corenta e sete da actualidade. Cales foron as razóns que explican ese crecemento da poboación?

2.- Explica como inflúen na poboación estes elementos: natalidade, mortalidade e  movementos migratorios.

3.- Friol ten unha extensión de 290 km2 e unha poboación de 4.300 habitantes, Burela ten unha extensión de oito km2 e unha poboación de 10.000 habitantes. Calcula a densidade de poboación dos dous concellos e explica a que se debe esa grande   diferenza.
FRIOL:

BURELA:

4.- España e, especialmente Galicia, foron tradicionalmente e, ata non hai moito tempo, países de emigrantes; hoxe pola contra, son receptores de inmigrantes. En relación con isto explica:

a ) Que é a emigración?
b? Que é a inmigración?
c) Por que España pasou de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes?
d) Cales foron nas diferentes épocas os lugares de destino dos emigrantes galegos?

5.- En relación coa actividade laboral das persoas. Define este conceptos:

a) Poboación activa
b) Poboación inactiva
c) Poboación ocupada
e) Poboación desocupada

6.- Cando falamos dos recursos económicos dun país e da ocupación das súas xentes, referímonos as tres sectores: primario, secundario e terciario. Explica en que consiste cada un e cales son as principais actividades de cada sector en Galicia.

a) Sector Primario:
b) Sector Secundario:
c) Sector terciario:

No hay comentarios:

Publicar un comentario