miércoles, 26 de octubre de 2011

LINGUA GALEGA (GRAMÁTICA)

OS POSESIVOS

Os posesivos son palabras que acompañan ou substitúen ó substantivo, expresando a quen pertence un ser ou un obxecto. Os posesivos indican a persoa gramatical e se hai un posuídor ou varios. Os posesivos poden funcionar como  determinantes, cando van diante do substantivo ( a nosa casa), como complementos, cando van despois do substantivo (a casa nosa) e como núcleos, cando van en lugar do substantivo ( a nosa é nova).

Estudia no teu libro de Lingua Galega, páx. 38 as formas  dos posesivos.

ACTIVIDADES: copia no procesador de textos estas actividades e realízaas.

1.- Marca en vermello os posesivos: voso     esta      meus    nós    súa    sempre    as   tiña   miña   cinco    túa    eu     música   nosas   vós   vosos  elas.

2.- Nas oracións seguintes marca en amarelo os posesivos e di que función desempeñan

O noso é o mellor equipo da liga: ________________
Onte coñecemos unha curmá túa:________________
As súas amigas son fantásticas: ________________
Se che cómpre unha regra, colle a miña:______________
Sabela vai ao voso colexio: ______________________
Raúl sempre fai das súas_____________________

3.- No seguinte texto marca en vermello os posesivos e logo analízaos, seguindo o esquema:

O sábado pasado meus irmáns e máis eu visitamos a vila dos teus avós. Fomos cos nosos tíos á casa duns amigos seus, que teñen un neto que se chama Miguel. Resulta que Miguel é amigo dunha irmá túa. De feito di que aqueles cadros que tedes colgados na sala son seus porque el presume de ser un gran pintor e sempre di que as súas acuarelas son moito mellores coas miñas

POSESIVO
XÉNERO
FUNCIÓN
Nº POSU.

No hay comentarios:

Publicar un comentario