domingo, 22 de mayo de 2011

COMPRENSION DE TEXTOS (Lingua Galega)

Le con atención a Lenda do MONTE MEDULIO  que aparece no teu libro de Lingua Galega de Edit. Santillana e logo copia este cuestionario no procesador de textos e realiza esta actividades.

1.- VOCABULARIO.- Explica o significado das seguintes expresións que aparecen no fragmento que ves de ler. Podes axudarde do diccionario da Academia Galega que figura nun dos enlaces

1.1.-"Como os galaicos se atrevía a desafiar o pode de Roma"
1.2.-"Agáchanse axiña nas espesas fragas"
1.3.-"Foron gorecerse ó alto dun monte"
1.4.-"Os romanos cavaron unha enorme gabia"

2.- COMPRENSIÓN DO TEXTO

2.1.- Segundo a lenda, canto tempo durou a conquista de Galicia polos romanos?
2.2.- Que explicación lle daban os xenerais romanos ó emperador por non poderen vencer ó galaicos?
2.3.- Cal era o interés máis importante de Roma na conquista de Galaecia?
2.4.- Segundo o texto, como se foi desenrolando a conquista de Galaecia?
2.5.- Onde se refuxiaron os últimos galaicos que resistiron ós romanos?
2.6.- O texto di que "os romanos cavaron unha gabia de máis de vinte quilómetros, todo ó redor do monte". Para que cres que fixeron isto os romanos?
2.7.- ¿Como remata a lenda?
2.8.- Expresa a túa opinión dos galaicos fuxidos ó Monte Medulio e da súa reacción final. Faino a través dunhas catro ou cinco líneas
2.9.- Sabes que unha LENDA é un texto narrativo que tenta explicar xeneralmente algún feito histórico, incorporando elementos fantásticos e reales, destacando os fantásticos para darlle mior esplendo ó feito histórico que se trata de explicar. Segundo isto:
a) Cal é o feito histórico que se trata de destacar?
b) Cal che parece que é o elemento fantástico ou imaxinario?
c) Que valores se trata de destacar dos galaicos?
2.10.- Resume moi brevemente cunha única frase cada unha destas partes do texto:

a) ACONTECEMENTO INICIAL OU PLANTEXAMENTO:

b) REACCIÓN OU NÓ:

c) DESENLACE OU RESOLUCIÓN:

10.- Agora le estoutro texto histórico sobre a conquista de Galaecia polos romanos, pinchando sobre esta ligazón

No hay comentarios:

Publicar un comentario